Disclaimer

Op Erik H. Wenzel's Genealogie Pagina - hierna te noemen "de website" - wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden door Erik H. Wenzel - hierna te noemen "de eigenaar" - en wordt u de mogelijkheid geboden contact op te nemen en meer informatie op te vragen.

Hieronder vindt u een aantal verwijzingen naar informatie over en de gebruiksvoorwaarden van deze website.
U kunt op deze site vrij rondkijken zonder enige verplichting.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten.
Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de eigenaar rusten. Te denken is onder andere aan foto's, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Mede om zijn belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van de website:
Het is niet toegestaan onderdelen van de website elektronisch of anderszins te kopiŽren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiŽnte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden informatie.
Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de website, mits naar de hoofdpagina http://home.versatel.nl/Erik.Wenzel wordt gelinkt. De eigenaar behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van de website.
Het is niet toegestaan een hyperlink naar de website zo in te richten dat een internetgebruiker deze in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.
Links naar sites van derden
De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina's aangegeven voorwaarden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's, noch voor de op deze sites aangeboden informatie en andere produkten.
Aansprakelijkheid
De eigenaar kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de aanwezigheid, afwezigheid of onjuistheid van op de website weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van de eigenaar.

© Erik H. Wenzel, 2006Homepage:
Versie/Version d.d.: 13-02-2006