Erik H. Wenzel's Genealogie PaginaNEDERLANDS

Welkom op mijn website!!

Onder STAMBOOM vindt u in de eerste plaats een overzicht van alle in de stamboom voorkomende namen.
Vervolgens kunt u de kwartierstaten van Erik H. Wenzel en zijn echtgenote Mieke Dircksens bekijken. Met als index de actuele kwartierstaat (4 generaties) en vervolgens Wenzel (met Verleger en Kalt), Reitsma (met Boekhout), Schampers, Dircksens, Matthijssen, de Bont en Mandigers. Tenslotte die van de partners van onze kinderen: Fros en Akkerman (Boltini). Ook de parenteel van onze oudste Wen(t)zel is aanwezig. Dan bronvermeldingen, uitleg en codering. Tenslotte enkele foto's van jongere generaties.

Onder WENZEL ziet u de bij een aantal van u al bekende Wenzel Databank: duizenden personen met de namen Wenzel, Wentsel, Wentzel, Wenzel, Wenceslau, Wenselaar, Wentzeler enz. en hun naasten zijn nu in deze databank te vinden. Hoofdzakelijk uit Nederland, Duitsland en voormalige gebieden, Canada, USA en Zuid-Afrika. Tevens vindt u hier uitleg over de naam Wenzel. Tenslotte bronvermeldingen, uitleg en codering.

Onder CONTACT vindt u mijn email, waarop uw wijzigingen, aanvullingen en anderszins positief commentaar van harte welkom zijn. Ik heb hem een beetje verborgen, omdat ik geen behoefte aan spam heb. Tevens is de disclaimer hier opgenomen.

Onder LINKS mijn grote link-verzameling, vooral m.b.t. genealogie. Zeker de moeite waard!

Onder NIEUWS een kort overzicht van de wijzigingen en aanvullingen die ik sinds 01-01-2006 heb aangebracht.

Ook kunt u kiezen voor de talen ENGELS of DUITS.

Erik H. Wenzel, 2005/23Homepage:
Versie/Version d.d.: 12-03-2023