Bronnen kwartierstaten en parentelen

Alle mogelijke moeite is gedaan om de gebruikte bronnen te achterhalen en te vermelden. Mocht u desondanks vinden dat een bron ten onrechte niet is vermeld, wilt u dit dan doorgeven via email in het menu op de homepage. Bij voorbaat dank.

De volgende families en hun voorvaderen worden uitgewerkt:

Algemeen
Wenzel e.v.
Reitsma e.v.
Schampers e.v.
Dircksens e.v.
Matthijssen e.v.
de Bont e.v.
Mandigers e.v.

Erik H. Wenzel, 2005-6Homepage:
Versie/Version d.d.: 13-02-2006